Afslag på ansøgning om genoptagelse af sag vedr. etablering af et minivådområde

Publiceret 13-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3a Udby By, Udby, Ronæsvej 6, 5580 Nr. Åby, i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag på anmodning om genoptagelse af behandling af en sag jf. Kystdirektoratets afgørelse af 6. juni 2020 (j.nr. 19/01532-7).

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18064.

Afslag på genoptagelse

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler