Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 01-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2z Sejerby By, Sejerø, Mastrupvej 18, 4592 Sejerø, i Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet kan ikke imødekomme anmodning om at ændre strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens1 § 15, på matr. nr. 2z Sejerby By, Sejerø.

Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Har du spørgsmål ellerbemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/17820-3

Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen

 

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler