Tilladelse til placering og udformning af tilbygning til beboelse på landbrugsejendom

Publiceret 15-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 37a Boddum By, Boddum, Gravenhøjvej 39, 7760 Hurup Thy. Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre tilbygningen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09373.

Tilladelse til placering og udformning af tilbygning til beboelse på landbrugsejendom

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler