Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning

Publiceret 22-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8e, Lindelse By, Lindelse, Bogøvej 24, 5900 Rudkøbing, i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre driftsbygning med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20637.

Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler