Lovliggørende dispensation til genopførelse af fiskerhus og ændret anvendelse til gårdbutik samt afslag på udlejning af kajak

Publiceret 09-08-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til genopførelse af og ændret anvendelse af fiskehus til gårdbutik samt til i dagtimerne at opstille trailer med kajakker til udlejning på strandareal inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 15 Kollund, Bov, Fjordvejen 45, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation til genopførelen af fiskerhuset som ansøgt.

Der meddeles dispensation til ændret anvendelse af fiskerhuset til gårdbutik med henblik på salg af egenproducerede produkter samt til et mindre og begrænset udbud af læskedrikke mv. Cafédrift – herunder salg af tilberedte madvarer – er ikke omfatte af dispensationen.

Der meddels afslag på opstilling af trailer ved strandareal med henblik på udlejning af paddelboards/kajakker.

Afgørelserne er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 21/11164.

21_11164 Afgørelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent