Dispensation til udvidelse af opholds og aktivitetsområde

Publiceret 17-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.95 Vallensbæk by Vallensbæk, Havnevej 29, 2665 Vallensbæk, Vallensbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20949.

Dispensation til udvidelse af opholds og aktivitetsområde

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent