Dispensation til udvidelse af offentlig vej, etablering af offentlig parkeringsplads inklusive hegn mm.

Publiceret 18-08-2022

Afgørelsen vedrører matr.nre. 341, 7000f, Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, 548, 559,
7000i, Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, Karlsmindevej, 6430 Nordborg, i
Sønderborg Kommune. Anlæggene etableres umiddelbart nord og syd for
projektområdet ved Nordals Ferieresort øst for Nordborg på Als.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte anlæg og tilstandsændringer.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/18968

22_18968 Afgørelse.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent