Dispensation til udvidelse af helårsbolig med karnap

Publiceret 03-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8d, Nakkehoved By, Søborg, Fyrvejen 25C, 3250 Gilleleje, Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/11295.

Dispensation til udvidelse af helårsbolig med karnap

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler