Dispensation til udvidelse af bolig og opførelse af skur

Publiceret 29-08-2022

Ejendommen er beliggende på på matr.3f Skårupøre By, Skårup, Skårupøre
Strandvej 95, 5881 Skårup Fyn, Svenborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 21/06580

Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent