Dispensation til udstykning af Fur Bryghus

Publiceret 10-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 45g, Fur Præstegaard, Fur, Knudevej 3, 7884 Fur, i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at foretage udstykning af bryghuset, som ansøgt og jævnfor ændringskort i redegørelsesafsnittet. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14027.

Dispensation til udstykning af Fur Bryghus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler