Dispensation til udskiftning af toiletbygning

Publiceret 18-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.69d, Ærøskøbing Markjorder, Vestre Strandvej 4, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20899.

Dispensation til udskiftning af toiletbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler