Dispensation til udskiftning af tag og efterisolering

Publiceret 30-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr.14bp, Skagen Markjorder, Tranvej 366, 9990 Skagen, i Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1., jf. § 15, til integreret solcelletag samt isolering af taget og ydervæggene.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20471.

Dispensation til udskiftning af tag og efterisolering

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler