Dispensation til toiletbygning

Publiceret 18-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 157 Ærøskøbing Markjorder, på parkeringsplads ved Vestre Strandvej, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20898.

Dispensation til toiletbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler