Dispensation til to ovenlysvinduer på en kursusejendom

Publiceret 26-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14l, Juelsberg Hgd., Nyborg, Knudshoved, Fyrvej 4, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1i, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21378.

Dispensation til to ovenlysvinduer på en kursusejendom

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler