Dispensation til temadag om stenalderen

Publiceret 08-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 30, Sangstrup By, Voldby, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19934.

Dispensation til temadag om stenalderen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler