Dispensation til solcelleanlæg på lade

Publiceret 19-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.39a, Skyum By, Skyum, Gudnæsstrandvej 5, 7752 Snedsted, Thisted kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19612.

Dispensation til solcelleanlæg på lade

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent