Dispensation til plantning med vinstokke

Publiceret 15-08-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til plantning med vinstokke på en beboelsesejendom inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 136a Årsdale Fiskerleje, Ibsker, Aarsdalevej 47, 3740 Svaneke, Bornholms Regionskommune.
Ansøgningen er revideret i forhold til en tidligere fremsendt, hvortil
Kystdirektoratet meddelte af slag den 29. juli 2022, idet bl.a. plantningens
placering i landskabet er ændret så den syner mindre

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/20694

22_20694 Afgørelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent