Dispensation til plantning med vinstokke på en beboelsesejendom

Publiceret 14-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 136a Årsdale Fiskerleje, Ibsker, Aarsdalevej 47, 3740 Svaneke, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20694.

Dispensation til plantning med vinstokke på en beboelsesejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler