Dispensation til opstilling af hegn

Publiceret 19-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1d Ydernæs, Næstved Jorder, Ved Fjorden 1, 4700 Næstved, i Næstved Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 22/20278.

Dispensation til opstilling af hegn

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler