Dispensation til opstilling af bænk

Publiceret 02-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3, Sønderby By, Sønderby, Å Strandvej 70, 5631 Ebberup, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19270.

Dispensation til opstilling af bænk

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler