Dispensation til opsætning af informationstavler langs vandreruten Alsstien, Sønderborg kommune

Publiceret 01-08-2022

Afgørelsen vedrører opsætning af informationstavler langs vandreruten Alsstien inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.372, Mjels, Oksbøl, over for Færgevej 10C, samt flere matr. Nordborg, Augustenborg og Sydals, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20503.

Dispensation til opsætning af informationstavler langs vandreruten Alsstien

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent