Dispensation til ombygninger, varmepumpe og solceller

Publiceret 17-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 692, Varnæs Ejerlav, Varnæs, Varnæshoved 3A, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15162.

Dispensation til ombygninger, varmepumpe og solceller

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler