Dispensation til ombygninger inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 08-08-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til ombygning indenfor strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3q, Skove By, Junget, Fjordvej 54, 7870 Roslev, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Du skal selv undersøge, om dit projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 21/13779

Afgørelse.

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler