Dispensation til ombygning af spildevandspumpestation på havneareal

Publiceret 10-08-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til ombygning af spildevandspumpestation på havneareal inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.106, Thurø By, Thurø, Ladegårdshavnen, Mejerivej, Thurø, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/20687.

22_20687 Afgørelse.

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent