Dispensation til ny bebyggelse på fem ejendomme

Publiceret 15-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 4ah, 4ai, 4ak, 4al og 4am, alle Haderup By, Vindblæs, Mariagervej 58-66, 9560 Hadsund, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10060.

Dispensation til ny bebyggelse på fem ejendomme

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler