Dispensation til Muslingefestival på Sundstrup Havn i 2022, 2023 og 2024

Publiceret 04-08-2022

Afgørelsen vedrører ge Carlskov J.nr. 22/20576-3 c/o Inge Carlskov, Ugelrisvej 32 Ref. Martin Kangas 9632 Møldrup Christensen 04-08-2022 Dispensation til Muslingefestival på Sundstrup Havn i 2022, 2023 og 2024 inden for strandbeskyttelseslinjen Ansøgning I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 § 15 til at afholde muslingefestival inden for strandbeskyttelseslinjen på Sundstrup Havn, ejendommene matr. nr. 7000c, 3c og 6h, alle Sundstrup By, Ulbjerg, 8832 Skals, Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at afholde festivalen i 2022, 2023 og 2024. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20576.

Dispensation til Muslingefestival på Sundstrup Havn i 2022, 2023 og 2024

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler