Dispensation til midlertidig arbejdsplads ved anlæg af 10kV kabel samt kommunikationskabel

Publiceret 22-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 3d,3dx, 10e, Lindholm By, Lindholm, samt matr. nr. 5t, 5u Egholm By, Vestkær, Aalborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til

- etablering af et midlertidigt arbejdsareal på ca. 500 m² samt til ca. 230 m kørevej ved udlægning af stålplader i en periode på op til 2 måneder med henblik på udføring af underboring til øen Egholm,

- indretning af arbejdspladsen for udførelse af underboring. Indretningen omfatter opstilling af nødvendigt materiel, bassin, udgravning til borehus mv.,

- hegning af arbejdsareal.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da vemligst til sagsnummer 22/20038.

Dispensation til midlertidig arbejdsplads

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent