Dispensation til kvægovergang

Publiceret 24-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 22a Tjørnehoved By, Allerslev, Jungshovedvej 27d, 4720 Præstø i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15702.

Dispensation til kvægovergang

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler