Dispensation til kajakskjul

Publiceret 11-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2k, Herslev By, Herslev, Herslev Strandvej 10, 4000 Roskilde, Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15559.

Dispensation til kajakskjul

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler