Dispensation til genopførsel af strandtrappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 24-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen ud for matr. nr. 3d, Møllemarksvej 41,
5400 Bogense, i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 20/05985

20_05985 Afgørelse.

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler