Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 18-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.5f Bøjden By, Horne, Sønderhjørnevej 20, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21209.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler