Dispensation til etablering af terrasse

Publiceret 03-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2gr, Strand Børstrup By, Gilleleje, Ved Skrænten 12, 3250 Gilleleje, i Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19272.

Dispensation til etablering af terrasse

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

Sagsbehandler