Dispensation til etablering af paddevandhul

Publiceret 29-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 194 Sebbelev, Ketting beliggende Bromose 8, Sebbelev, 6440 Augustenborg i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13444.

Dispensation til etablering af paddevandhul

 

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler