Dispensation til etablering af ny og renovering af eksisterende pumpestation, samt fornyelse af ledningsanlæg, el-tavler m.m.

Publiceret 26-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen Hornsherredvej 192 og 202, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge, Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21292.

Dispensation til etablering af ny og renovering af eksisterende pumpestation, samt fornyelse af ledningsanlæg, el-tavler m.m.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler