Dispensation til drikkevandsboring og bygning til tekniske installationer

Publiceret 17-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 31, Tunø by, Tunø, Øvrevej 75, 8799 Tunø, Odder Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20685.

Dispensation til drikkevandsboring og bygning til tekniske installationer

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler