Dispensation til dør i bolig

Publiceret 03-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 21a, Føns By, Føns, Vedbendvej 1, 5580 Nørre Aaby, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20537.

Dispensation til dør i bolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler