Dispensation til brønd til spildevandsledning fra Køge Egnens Renseanlæg

Publiceret 01-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 17ak Ølsemagle By, Ølsemagle, Revlen 2, 4600 Køge, Køge Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19787.

Dispensation til brønd til spildevandsledning fra Køge Egnens Renseanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler