Dispensation til bålhytte

Publiceret 10-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.17e, Uttrup, Aalborg Jorder, Rørdalsvej 155, 9220 Aalborg Øst, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03383.

Dispensation til bålhytte

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler