Dispensation til at etablere et solcelleanlæg

Publiceret 17-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.67, Nygård, Kegnæs, Nørre Landevej 13, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det forudsættes at anlægget placeres i plan med tagfladerne og er antirefleks behandlet.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20638.

Dispensation til et solcelleanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent