Dispensation til arealoverførsel og fastlæggelse af skel

Publiceret 26-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.41i, Jegindø By, Jegindø, beliggende Havnegade 19, Jegindø, 7790 Thyholm, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21342.

Dispensation til arealoverførsel og fastlæggelse af skel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler