Dispensation til arbejdsareal til projekt for spildevandskloakering inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 08-08-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til et arbejdsareal, der skal anvendes i forbindelse med projekt for spildevandskloakering inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 5g, Skellet By, Mou, Aalborgvej 91A, 9280 Storvorde, Aalborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/20207

Afgørelse.

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler