Dispensation til anlæg af solterrasse ved swimmingpool

Publiceret 02-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 318aa, Rønne Markjorder, Strandvejen 116, 3700 Rønne, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens 1 § 65b, stk. 3, nr. 7, jf. § 15, til anlæg af en solterrasse med bruser i tilknytning til en swimmingpool som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20532.

Dispensation til anlæg af solterrasse ved swimmingpool

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler