Afslag til udvidelse af sommerhus

Publiceret 09-08-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til udvidelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 153 Asserballeskov, Græskobbel 15B, Asserballeskov, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/20639.

Afgørelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent