Afslag til terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 15-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2r Starreklinte By, Vallekilde, Nekseløvej 15, 4534 Hørve, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17503.

Afslag til terrænændringer

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler