Afslag til shelters og sauna

Publiceret 12-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 3d og 4d, begge Gullerup By, Bjergby, Grydhøjvej 24, 7950 Erslev, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16497.

Afslag til shelters og sauna

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler