Afslag til shelters og sauna inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 12-08-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til at opføre shelters og sauna inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 3d og 4d, begge Gullerup By, Bjergby, Grydhøjvej 24, 7950 Erslev, Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/16497

22_16497 Afgørelse.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler