Afslag til opstilling af hegning

Publiceret 12-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2k, Svenstrup By, Raklev, Vollerup overdrev 125, 4400 Kalundborg, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18454.

Afslag til opstilling af hegning

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler