Afslag til opsætning af kædespærring

Publiceret 30-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4a, Sundstrup By, Ulbjerg, Strandvejen 35, 8832 Skals, i Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16256.

Afslag til opsætning af kædespærring

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler