Afslag til opførelse af shelter

Publiceret 16-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.23q, Oure, Tanghavevej 56 e, 5883 Oure, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 21/08780.

Afslag til opførelse af shelter

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent