Afslag til genopførelse og udvidelse af sommerhus

Publiceret 12-08-2022

Kystdirektoratet meddelte den 20. september 2022 afslag til genopførelse og
udvidelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen - matr. 12l Nordby By,
Nordby, Hverremosevejen 29, 8305 Samsø. Samsø Kommune.
Der er nu ansøgt om dispensation til ændret projekt.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/20695

22_20695 Afgørelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent